Obchodné podmienky

Obchodné Podmienky Vinárstvo Vinlandia, s.r.o.

Spôsob objednávania


Objednávať si môžete on-line priamo v Slovenskom jazyku na našich stránkach www.vinlandia.sk Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu vinlandia@nextra.sk kde uvediete presný názov tovaru, počet objednaných kusov, vašu presnú adresu a mobilné telefónne číslo. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky vám obratom zašleme potvrdenie o prijatí objednávky.


Povinnosti predávajúceho


Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravcom.

2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

3. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom.

4. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Povinnosti kupujúceho


Kupujúci sa zaväzuje:

1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť nám.

2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

Ceny tovaru


Ceny uvedené v našom internetovom obchode www.vinlandia.sk sú uvedené v EURO platné v čase objednania tovaru vrátané 19% DPH (Daň z Pridanej Hodnoty). Pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru si vyhradzujeme zmenu ceny tovaru.
Dodacia lehota


Objednávky vybavujeme priebežne s tým, že každú objednávku vybavujeme jednorazovo, to znamená, že ak niektorý z objednaných tovarov nemáme, pošleme len ostatní objednaní tovar (na čo vás vopred upozorníme zaslaním potvrdzujúceho e-mailu, preto je dôležité v objednávkovom formulári vypísať vždy e-mailovú adresu, aj mobilné telefónne číslo), ktoré máme a k chýbajúcim sa už nevraciame.

Dôležité upozornenie:

Objednávka pri ktorej nebude uvedené platné mobilné telefónne číslo a platná emailová adresa nebude zákazníkovi odoslaná. Preto Vás žiadame vyplniť dané údaje pravdivo, aby sme Vás mohli informovať čo najpresnejšie o stave vašej objednávky!!!!
Termín dodania


Dodacia lehota v rámci Slovenskej republiky je najneskôr 24 hodín po obdŕžaní objednávky. Tento termín je však hraničný, pričom niektoré produkty nachádzajúce sa na našom sklade môžu byť dodávané aj skorej . Pri takomto produkte budete vopred informovaný. Upozornenie dodávka tovaru prebieha len v pracovných dňoch (Pon - Pia)!!! Ak zásielka nebola doručená po uplynutí 15 pracovných dní, odporúčame informovať sa o stave vašej objednávky emailom vinlandia@nextra.sk

V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime vám predpokladaný termín dodania. V tom prípade si však vyžiadame vaše odsúhlasenie. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami nami nezavinenými (meškanie zásielky, strata zásielky...).

Ak si objednáte tovar, ktorý sme vypredali, prípadne z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja, a neinformoval nás o tom, okamžite po zistení tejto skutočnosti vás budeme kontaktovať (e-mailom, prípadne telefonicky).Spôsob dodania


Objednaný tovar zasielame v rámci Slovenska na dobierku prostredníctvom firmy TOPTRANS. Ako doklad o zaplatení slúži faktúra, respektíve príjmový pokladničný doklad. Prevažná väčšina zásielok je doručená určeným príjemcom medzi 9,00 a 14,00 hodinou.

- pri objednávke tovaru v hodnote nad 100 Eur Vám nebude účtovaná doprava


Reklamácie


Pred prevzatím a zaplatením zásielky od prepravcu, si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom ( vinlandia@nextra.sk ). V takomto prípade vám pošleme zásielku novú.

Postup pri reklamácii
Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

1. Po prevzatí tovaru si prezrite tovar. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu, najneskôr však do 48 Hod od prevzatia tovaru.

2. V prípade, že vám daný tovar nevyhovuje veľkostne resp. nespĺňa vaše predstavy môžete nám ho zaslať do 14 dní odo dňa prevzatia späť a žiadať o výmenu veľkosti resp. o vrátenie peňazí. Prvá výmena tovaru je bezplatná.

3. V prípade, ak zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu a krátky reklamačný list, v ktorom v krátkosti vysvetlíte o čo žiadate resp. čo reklamujete z akého dôvodu. Reklamovaný tovar vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete alebo vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list.

4. Tovar treba vracať v neporušenom a pôvodnom balení, inak Vám reklamácia nebude uznaná.

5.

Doba vybavenia reklamácie


Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 30 pracovných dní od obdŕžania reklamovaného tovaru. O výsledku Vás budeme informovať písomne listom, pokiaľ sa nedohodne inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Reklamovaný tovar nám posielajte spolu s reklamačným listom a kópiou daňového dokladu (faktúrou) na adresu:

Vinárstvo Vinlandia, s.r.o.

Trnavská 51

900 27 Bernolákovo

 


Fakturačné adresa :

VINLANDIA spol . s.r.o.

Trnavská 51

900 27 Bernolákovo


IČO: 35856017

IČ DPH: SK 2021612461

 

 


 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov


Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.