Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/doc/www.vinlandia.sk/www/libraries/Trash.php on line 96
Vinárstvo Vinlandia - Vinárstvo Vinlandia

Úvod

 

Spoločné zmeny v 90 rokoch vyprovokovali viacerých výrobcov vína k zintenzívneniu svojej činnosti a tak vznikla v roku 1997 rodinná firma Kopeckých, ktorá sa v roku 2003 transformovala do spoločnosti s.r.o. VINLANDIA.

Spoločnosť sa zameriava na spracovanie hrozna v prevažnej miere z malokarpatskej vinohradníckej oblasti. Stratégia zabezpečenia kvalitnej suroviny je založená na budovaní dlhodobých vzťahov s renomovanými pestovateľmi hrozna vo Svätom Jure, Chorvátskom Grobe, Bernolákove a v iných pestovateľský významných rajónoch.

V súvislosti s obmenou výrobného programu kráča ruka v ruke i modernizácia a doplnenie výrobno-technologických priestorov a zariadení. Na prevádzkach v Bernolákove a v Pezinku sú vytvorené podmienky pre výrobu vína z zmysle moderných trendov spracovania hrozna, odkalenia muštov, riadenej fermentácie a citlivej fyzikálnej stabilizácie vína.

Naplánované sú aj ďalšie investície predovšetkým do oblasti finalizácie a zvýšenia kapacity fľaškovania.

Ďalšie aktivity sú nasmerované do zapojenia sa spoločnosti do rozvíjajúceho sa "vinného turizmu" v malokarpatskom regióne.